Vacature

Algemene voorwaarden

overzicht

ComponentAgro B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24264020. Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden exclusief van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 74/2007. Alle algemene voorwaarden van de wederpartij of derden worden bij deze op voorhand uitgesloten.