Vacature

Over ons

overzicht

Over ons

Wij zijn gespecialiseerd in de agrarische wet- en regelgeving. Onze kerntaak is kennis opdoen en kennis overdragen aan adviseurs. Daarnaast maken wij zelf diverse softwarepakketten zodat adviseurs deze kennis zo goed mogelijk toe kunnen passen. Ook onze interne processen zijn grotendeels geautomatiseerd.

In ons compacte en dynamische team krijg je de kans om te groeien en te leren binnen het web van agrarische wet- en regelgeving. We zijn voortdurend alert op veranderingen en verbeteringen, wat ons werk uitdagend en boeiend maakt. Met onze korte communicatielijnen betrekken we jou als collega bij veel zaken, waardoor je snel brede ervaringen opdoet. Bij ComponentAgro brengt elke dag weer nieuwe vragen en uitdagingen. Kom bij ons team en geef mede invulling aan deze uitdagingen!

Kennisbank en helpdesk

Onze kennisbank en helpdesk is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. De basis hiervan ligt in onze grote kennis van de wet- en regelgeving in de agrarische sector en onze uitgebreide praktische ervaring. We streven ernaar om gedetailleerde, inhoudelijke en praktische antwoorden te geven op elke vraag.

Binnen ons team heerst een open sfeer waarin nadrukkelijk plaats is voor discussie en overleg om de nuances van wet- en regelgeving volledig te begrijpen. We analyseren wetteksten, kamerbrieven en andere bronnen, en combineren diverse regelgevingen om een volledig beeld te krijgen. Zonodig stellen we aanvullende vragen, bijvoorbeeld aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

We schrijven korte, duidelijke en praktische artikelen voor adviseurs in de agrarische sector. We leggen uit wat duidelijk is en wat nog niet duidelijk is. Vervolgens geven we ons advies hoe hiermee om te gaan.

Onze klantcontacten zijn veelal telefonisch. Hierbij is het voor ons de uitdaging om snel de behoefte van de klant en de bedrijfssituatie te begrijpen. Soms zijn de vragen eenvoudig, maar vaak moeten we dieper in de wet- en regelgeving duiken om een gedegen antwoord te kunnen geven. Als het even kan geven we direct of in ieder geval dezelfde dag een antwoord.

We hebben een laagdrempelige relatie met onze klanten, velen zien ons bijna als collega’s. Vooral tijdens de drukke periodes, zoals rondom de Gecombineerde opgave, is onze meerwaarde dat we verder gaan dan anderen om het juiste advies te geven.

Kennisbank en helpdesk
Kennisbank en helpdesk
Kennisbank en helpdesk

Software

Onze gespecialiseerde software vormt een cruciaal onderdeel van onze dienstverlening, ontworpen om adviseurs in de agrarische sector te ondersteunen.

Meststoffenwet software: Dit pakket, veelvuldig gebruikt door adviseurs in Nederland, biedt uitgebreide mogelijkheden en alle uitzonderingen binnen de ‘Meststoffenwet’. De software, wordt voortdurend actueel gehouden en voert complexe berekeningen uit. We importeren ook perceelsdata (van RVO) en analyseresultaten van grondmonsters (van diverse labs) die in verschillende kaartlagen worden getoond en automatisch gekoppeld. Op basis van die kaartlagen worden diverse zaken automatisch bepaald.

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Adviestool GLB): In korte tijd maken vele adviseurs gebruik van deze nieuw ontwikkelde tool. Deze tool helpt adviseurs in hun advies rondom de complexe regelgeving van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid). De tool helpt adviseurs en hun klanten bij het maken van onderbouwde keuzes met betrekking tot het nieuwe GLB en de nieuwe eco-regeling.

Financieel Advies / Benchmark software: Dit door ons ontwikkeld softwarepakket bevat de grootste (anonieme) database met financiële data van (voornamelijk) melkveehouders in Nederland. Dit pakket wordt door veel adviesorganisaties gebruikt. Met de vele selectiemogelijkheden kunnen adviseurs een relevante benchmark opstellen voor hun klanten. De financiële gegevens van klanten kunnen op een eenvoudige manier worden geïmporteerd uit vele verschillende boekhoudpakketten.

Met onze softwarepakketten streven we ernaar om het werk van agrarische adviseurs te optimaliseren en te vereenvoudigen.

Actualiteitendagen

Onze Actualiteitendagen zijn gespecialiseerde cursussen waarbij jaarlijks enkele honderden adviseurs worden opgeleid door onze specialisten. De dagen worden in het voor- en najaar georganiseerd op vaste locaties door heel Nederland. Daarnaast verzorgen wij deze cursussen, bij diverse klanten, ook intern. Deze kleinschalige sessies (max. 20 deelnemers) kenmerken zich door veel interactie met de deelnemers. Voorafgaand aan de cursus bepalen we met elkaar de inhoud en houden we een oefendag. De Actualiteitendagen worden gegeven door twee collega’s, de interne cursussen meestal alleen. We bieden ook enkele sessies aan als Webinar via onze studio. De meeste cursisten hebben ook een abonnement op onze kennisbank en/of gebruiken onze software.